PERGEM

Türkiye’ nin yeni ve hızlı büyüyen Kamu Üniversitesi Yıldırım Beyazıt ile dünyanın 35 ülkesinde faaliyet gösteren ve dünyanın önde gelen danışmanlık şirketlerinden Control Solutions International güçlerini birleştirdiler. Amaç Türkiye’ deki tüm Kamu İdarelerinin kurumsal kapasite ve performanslarını geliştirmelerine ve bu sayede vatandaşlara daha hızlı, kaliteli, yenilikçi ve düşük maliyetli hizmet verebilmelerine katkı sağlamak.

Bu amaçla kurulmuş olan Kamu Performans Geliştirme Merkezi (PERGEM), tüm kamu idarelerinin aşağıdaki alanlarda ihtiyaç duydukları rehberlik ve hizmetleri sağlamayı ve İdarelere bu alanlarda kaliteli, nitelikli ve doyurucu bilgi vermeyi hedeflemektedir:

• stratejik yönetim
• iç kontrol ve risk yönetimi
• iç denetim
• mali yönetim
• kurumsal performans yönetimi
• satın alma ve kamu ihale mevzuatı
• yenilikçilik
• bilgi teknolojileri ve yönetim bilgi sistemleri (YBS)
• hileli işlem ve suiistimalleri önleme
• kurumsal yeniden yapılandırma

PERGEM olarak, yukarıdaki alanlarımızda oluşturduğumuz akademisyen ve uzmanlardan oluşan ekiplerimiz ile kamu idarelerine rehberlik yapıyor, İdarelerimizin yukarıda belirtilen alanlardaki eğitim ve danışmanlık ihtiyaçlarını karşılıyor ve kurumsal performanslarını artırmaları için yardımcı oluyoruz.